Jan Koblížek

montáž bezpečnostních systémů
ovládání cisternových vozidel
CZDEEN
 

:: profil

 
 
Firma Jan KOBLÍŽEK byla založena v roce 1997. Začínala provozováním mobilního servisu benzínových cisternových vozidel a také se věnovala vlastní vývojové činnosti.

CisternaČasem a potřebami trhu byla činnost rozšířena na montáž hydraulického a pneumatického ovládání cisternových vozů pro rozvoz kapalných plynů a následně vyvinut bezpečnostní systém pro dálkové ovládání stáčení. Prodejem cisteren fy VPS a.s. do okolních zemí jsem také musel rozšířit pole působnosti servisu do Polska, Slovenska, Rakouska a Spolkové republiky Německo.
Největší odběratelé našich služeb jsou Shell Gas a Flaga.

Činnost podnikání:
- opravy příslušenství cisternových vozidel pro přepravu ropných látek a kapalných plynů
- montáž hydraulických okruhů pohonu čerpedel
- montáž pneumatických soustav ovládání
- montáž a výroba dálkového ovládání stáčení se systémem "MRTVÝ MUŽ" *
- mobilní nepřetržitý servis těchto vozidel
( * Dálkové ovládání stáčení cisternového vozidla se systémem "MRTVÝ MUŽ" v provedení do prostředí s nebezpečím výbuchu pro zónu 1 a 2 ATEX.)

Osvědčení Osvědčení Osvědčení Fa Jan KOBLÍŽEK je registrovaná na Ministerstvu dopravy a spojů České republiky jako odborně způsobilá organizace na základě auditorské zprávy
e.č.: 0312/90/97/AW/AZ/A ze dne 17.9.1997 zpracované ITI TUV Brno.

Odborná školení:
WILLIG GmbH Německo výrobce cisternových vozidel
Sening GmbH Německo výrobce armatur a příslušenství
ALFONS HAAR GmbH Německo výrobce armatur a příslušenství