Jan Koblížek : montáž bezpečnostních systémů : ovládání cisternových vozidel

tradice, vývoj, montáž, servis

Firma Jan KOBLÍŽEK byla založena v roce 1997. Začínala provozováním mobilního servisu benzínových cisternových vozidel a také se věnovala vlastní vývojové činnosti.
Pro potřeby trhu byla činnost rozšířena na montáž hydraulického a pneumatického ovládání cisternových vozů pro rozvoz kapalných plynů a následně vyvinut bezpečnostní systém pro dálkové ovládání stáčení.
Prodejem cisteren fy VPS a.s. do okolních zemí byl rozšířen servis do Polska, Slovenska, Rakouska a Spolkové republiky Německo.
Největší odběratelé našich služeb jsou Shell Gas a Flaga.

aktuální nabídka

odbornost

Firma Jan KOBLÍŽEK je registrovaná na Ministerstvu dopravy a spojů České republiky jako odborně způsobilá organizace na základě auditorské zprávy e.č.: 0312/90/97/AW/AZ/A ze dne 17.9.1997 zpracované ITI TUV Brno.

Firma Jan Koblížek vlastní patenty a certifikáty pro interní vývojovou a produkční činnost

odborná školení
WILLIG GmbH Německo výrobce cisternových vozidel
Sening GmbH Německo výrobce armatur a příslušenství
ALFONS HAAR GmbH Německo výrobce armatur a příslušenství